Teenused

Raamatukoguteenused Mustvee Raamatukogu Voore haruraamatukogus

PÕHITEENUSED

 • teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine
 • lugejaks registreerimine
 • avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine ja AIPi kasutamine

Raamatukogus on avalikuks kasutamiseks 3 arvutit koos ID-kaardilugejatega.

Ühest arvutist on võimalik teha väljatrükke hinnad

Põhiteenuste kasutamist: lugejaks registreerimist, kohapeal teavikute kasutamist ja AIPi kasutamist reguleerib Mustvee Raamatukogu kasutamise eeskiri 

voorerk.aktivkeskus.ee/…/kasutamise-eeskiri.pdf

E-TEENUSED

ELEKTRONKATALOOG RIKSWEB

RIKSWEB võimaldab sisse logimata kasutada raamatukogu e-teenuseid:

 • Teha otsinguid andmebaasis oleva kirjanduse kohta.
 • Koostada otsitu põhjal soovitud kirjanduse nimekiri ja see välja trükkida.
 • Saada infot uudiskirjanduse kohta.
 • Saada infot enim loetavate teavikute kohta.

RIKSWEBi sisse logimiseks annab esmase salasõna raamatukogutöötaja.

RIKSWEBi sisse logides saab kasutada oma lugejakontot:

 • Sirvida enda laenutusi, reserveeringuid, makseid, märkusi.
 • Pikendada teavikute laenutusi lubatud tingimustel.
 • Reserveerida teavikuid lubatud tingimustel.
 • Vahetada antud salasõna.

E-INFOTEENINDUS/E-PÄRINGUD

 • Infopäringut erinevatel teemadel saab esitada e-posti teel aadressil:tea@aktivkeskus.ee

WiFi VÕRGU KASUTAMINE

 • Raamatukogus on ülikiire ühendus 100 Mbit/s allalaadimine

RAAMATUKOGU LISATEENUSED

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

 • Võimalus tellida raamatukogus mitte leiduvat kirjandust lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest

Raamatute tagastuskast

 • Kui raamatukogu on suletud, saab laenutatud teavikuid tagastada ööpäevaringselt välisukse juures olevasse tagastuskasti.

Koduteenindus

 • Koduteenindus on tasuta teenus, mida raamatukogu pakub liikumisraskustega Voore piirkonna elanikele.

Teatme- ja infoteenindus

 • Infopäringuid saab esitada raamatukoguhoidjale kohapeal, telefoni või meili teel.

Erinevate näituste ja ürituste korraldamine

 • Raamatukogu koostab raamatu-, kunsti-, foto-, tarbekunsti jm näitusi raamatukogus ja kokkuleppel ka mujal ning üritusi nii täiskasvanutele kui lastele

 

Kasutajakoolituste korraldamine nii gruppidele kui individuaalselt

 • Vajalik eelregistreerimine
 • E-raamatukogu (RISWEB) kasutamine, infootsing, nutiseadmete kasutamine
 • abistamine tulu- ja tervisedeklaratsioonide tegemisel veebis
 • infootsinngud veebis

Lauamängude laenutamine ja kohalkasutamine

Sularahas maksete vastu võtmine ja edastamine Mustvee vallale

Tasulised teenused:

Skaneerimine, printimine, koopiate tegemine (A4 formaadis)