LUGEMISISU

Eesti Lastekirjanduse keskus saatis lugemisprogrammis “Lugemisisu” osalevatele raamatukogudele täiendavalt uusi ja huvitavaid lasteraamatuid. Nüüd on meie raamatukogus need toredad raamatud arvele võetud ja laenutamiseks valmis. LUGEMI

20. augustil on raamatukogu suletud HEAD TAASISESEISVUMISPÄEVA!

Sel suvel avasta Eestimaad

Lugemissaalis on väljapanek raamatutest ja kaartidest, mis aitavad teil planeerida puhkusereise suvel mööda meie ilusat Eestimaad. Avastada on veel palju, isegi oma lähemas ümbruses.

Raamatukogu suletud alates 16.märtsist kuni uute korraldusteni

MUSTVEE VALLA INFO SEOSES ERIOLUKORRAGA EESTIS
Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Vallavalitsus jälgib sündmuste arenguid Mustvee vallas ning hoiab elanikud muudatustega kursis.

Mustvee valla kriisikomisjoni juhib vallavanem Märt Kraft.

Vabariigi Valitsuse otsusest tulenevalt on esmaspäevast, 16. märtsist, suletud kõik Mustvee valla koolid. Kogu õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppevormile. Koolid tagavad parima võimaliku õppe kodus. Lastel palutakse jääda koju ja mitte koguneda kampadesse.

Valla lasteaedasid esialgu ei suleta, kuid vallavalitsus palub võimalusel jätta lasteaialapsed koju.

14.märtsist suletakse Mustvee Spordihoone, Avinurme ujula, kõik raamatukogud, muuseumid ja kultuuriasutused

Välisreisidelt saabunud töötajatel palutakse jääda koju 14 päevaks

Vallavalitsus ja Teenuskeskused on suletud 16.märtsist kuni 20.märtsini (k.a.), teenistujad teevad tööd kodus, vastavad e-mailidele, telefonidele jne.

Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel.

Mustvee valla kriisikomisjon koguneb uuesti 20.märtsil kell 10.00 vallamajas, olukorra halvenemisel varem.

Ära jäävad ka märtsi volikogu istung ja kõikide komisjonide koosolekud

Kõige täpsemat infot kriisiolukorra ja käitumisjuhiste kohta jagab Terviseamet oma kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et