Raamatukogu suletud alates 16.märtsist kuni uute korraldusteni

MUSTVEE VALLA INFO SEOSES ERIOLUKORRAGA EESTIS
Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Vallavalitsus jälgib sündmuste arenguid Mustvee vallas ning hoiab elanikud muudatustega kursis.

Mustvee valla kriisikomisjoni juhib vallavanem Märt Kraft.

Vabariigi Valitsuse otsusest tulenevalt on esmaspäevast, 16. märtsist, suletud kõik Mustvee valla koolid. Kogu õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppevormile. Koolid tagavad parima võimaliku õppe kodus. Lastel palutakse jääda koju ja mitte koguneda kampadesse.

Valla lasteaedasid esialgu ei suleta, kuid vallavalitsus palub võimalusel jätta lasteaialapsed koju.

14.märtsist suletakse Mustvee Spordihoone, Avinurme ujula, kõik raamatukogud, muuseumid ja kultuuriasutused

Välisreisidelt saabunud töötajatel palutakse jääda koju 14 päevaks

Vallavalitsus ja Teenuskeskused on suletud 16.märtsist kuni 20.märtsini (k.a.), teenistujad teevad tööd kodus, vastavad e-mailidele, telefonidele jne.

Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel.

Mustvee valla kriisikomisjon koguneb uuesti 20.märtsil kell 10.00 vallamajas, olukorra halvenemisel varem.

Ära jäävad ka märtsi volikogu istung ja kõikide komisjonide koosolekud

Kõige täpsemat infot kriisiolukorra ja käitumisjuhiste kohta jagab Terviseamet oma kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et

KÄÄPA OTT

Nüüd on meie raamatukogus saadaval toredaid tooteid Kääpa OTT-ilt. On võimalik uudistada ja osta

Häid pühi!

RAAMATUKOGU ON PÜHADE AJAL SULETUD 23. dets. kuni 1. jaan.

ILUSAID JÕULE JA LUSTAKAT AASTAVAHETUST!

KOHTUMISENI 2. jaanuaril

KOHTUME RAAMATUKOGUS 20.-30. OKTOOBER

 

VOORE RAAMATUKOGUS

21.10-30.10    Pastapliiatsite näitus

22.10              Unejutu lugemine lasteaias

23.10              Mustvee valla raamatukogutöötajate kohtumine Avinurme,

Lohusuu ja Ulvi raamatukogus

24.10             Töövarjupäev raamatukogus(koostöös noortekeskusega)

28.10 k.10-17  Kohtume raamatukogus-ei päevagi kirjareata. Tutvume ajalehtedega                                laual ja arvutis (dea.digar)

29.10               Mustvee valla raamatukogutöötajate kohtumine Raja, Kasepää, Saare                            ja  Voore raamatukogus

21. 10.-30.10    Raamatukogus võimalus tutvuda ja lehitseda 1896.a. ajalehe „Olewik”                             aastakäiku ja veel muidki ajalehti aastatest 1940, 1942 jne.