I ja II klass raamatukogus

Täna külastasid raamatukogu I ja II klassi õpilased koos õpetaja Jeane Plaadoga. Teemasid oli mitmeid. Tutvusime uute lasteraamatutega , rääkisime kirjanik Ira Lemberist seoses tema 90. juubeliga. Lugesime juttu Peetrist ja vanaisast ja nende ühisest murest vanaisa habeme pärast. Veel lugesime jutte Vanapaganast ja Kaval-Antsust. Lugude kuulamise ajal joonistasid lapsed toredaid kaarte Ira Lemberile.

RÕÕMSA TAASKOHTUMISENI JA AITÄH ÕPETAJA JEANELE JA KÕIGILE LASTELE!

Raamatukogupäevad 20.okt.-30.okt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu algatusel ja eestvedamisel toimuvad ka sellel aastal

20.-30-oktoobrini  raamatukogupäevad–    deviisiks

KOHTUME RAAMATUKOGUS.

http://www.youtube.com/watch?v=G8nlnRsHzuQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lM4m3jWYUoQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I7dTVh-GS9k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XLDdD2NZDQc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NZ5UN3_13AM

 

Voore raamatukogus on nii praegu kui ka raamatukogupäevade

 ajal võimalik saada koolitust, mis on abiks infootsingul ja elektroonilise kataloogi kasutamisel

Kõigile kaasa ka infovoldik.

Koolituse läbinutel on  võimalus võtta osa infootsingu võistlusest, mis toimub 28.oktoobril  kell 16.00

 20.okt. kell 17.00 toimub ettelugemispäev noortekeskuses.

 Ise loeme, ise kuulame.

Raamatukogupäevade  raames  20.oktoobril laenutavd raamatuid meie raamatukogus tuntud inimesed

kell 9.30 on võimalik kohtuda pr. Eda Aroldiga kohalikust perearstikeskuses

kell 15.00 on raamatukogus hr. Jüri Morozov, Saare vallavanem