RAAMATUKOGUPÄEVAD

Sel aastal tähistame 200 aasta möödumist esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe – “Marahva Näddala-Leht” – ilmumisest. Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi teadmisi ja laiendada inimeste silmaringi. Ajakirjanduse ajaloo märgilise sündmuse auks pühendame ajakirjandusele ka seekordsed üleriigilised raamatukogupäevad.Meie raamatukogus on võimalik tutvuda ja lehitseda vanu ajalehti. Väljapanekul ajaleht „Olewik” aastast 1896 ja ajalehti veel mitmest ajaetapist.Samas on võimalik huvi korral saada õpetust digitaalsete väljaannete lugemisvõimaluste kohta.Kohtume raamatukogus!