KOHTUME RAAMATUKOGUS 20.-30. OKTOOBER

 

VOORE RAAMATUKOGUS

21.10-30.10    Pastapliiatsite näitus

22.10              Unejutu lugemine lasteaias

23.10              Mustvee valla raamatukogutöötajate kohtumine Avinurme,

Lohusuu ja Ulvi raamatukogus

24.10             Töövarjupäev raamatukogus(koostöös noortekeskusega)

28.10 k.10-17  Kohtume raamatukogus-ei päevagi kirjareata. Tutvume ajalehtedega                                laual ja arvutis (dea.digar)

29.10               Mustvee valla raamatukogutöötajate kohtumine Raja, Kasepää, Saare                            ja  Voore raamatukogus

21. 10.-30.10    Raamatukogus võimalus tutvuda ja lehitseda 1896.a. ajalehe „Olewik”                             aastakäiku ja veel muidki ajalehti aastatest 1940, 1942 jne.

LUGEMISISU 2019-2020

 

Alates 9. oktoobrist 2019 käivitub meie raamatukogus laste lugemisprogramm „LUGEMISISU“.

Programmi eesmärgiks on innustada 7–10-aastaseid lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad „Rampsu raamatukogust“ valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta ülesanded. Lugemispassi ülesanded on loomingulised ja innustavad lapsi oma lugemiskogemust jagama. Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.

Lisaks saavad lugemisprogrammis osalevad klassid registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus mängitakse lugemismänge või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile.

„Lugemisisu“ programm kestab 15. maini 2020 .a.

„Lugemisisu“ programm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustele. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi projekt stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga. Lisaks on koolid, raamatukogud ja laste kultuurikeskused sellest aastate jooksul erinevaid variante edasi arendanud. Lugemisdiplomi programmil on olnud viimase kahekümne aasta jooksul oluline roll soomlaste lugema innustamisel ja Soome Instituudil on hea meel, et nüüd õnnestub seda meetodit ka Eesti lastele tutvustada.

Lugemisprogrammi on koostanud Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Soome Instituudiga