KINGI VÕIMALUS!

Tule raamatukokku- kingi endale või oma lähedasele võimalus!

5. – 15.detsembrini on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta.

Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea võimalus kõigil huvilistel saada individuaalset konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma lähedasele koolitus, kursus või konkreetne asjalik soovitus katkenud õpingute jätkamiseks.

Kampaanias osalevad 13 maakonna 173 raamatukogu.

Täpsema info kampaanias osalevate raamatukogude kohta leiate maakonna keskraamatukogude kodulehtedel

Sillamäe Linna Keskraamatukogu

Narva Keskraamatukogu

Jõhvi Keskraamatukogu

Kohtla – Järve Keskraamatukogu

Lääne – Virumaa Keskraamatukogu

Järvamaa Keskraamatukogu

Hiiu Valla Raamatukogu

Viljandi Linnaraamatukogu

Võrumaa Keskraamatukogu

Põlva Keskraamatukogu

Valga Keskraamatukogu

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu

Pärnu Keskraamatukogu

Kõrveküla Raamatukogu

Rapla Keskraamatukogu

Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Tule raamatukokku- kingi endale või oma lähedasele võimalus!

5.-15.detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta. Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea võimalus kõigil huvilistel saada individuaalset konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma lähedasele koolitus, kursus või konkreetne asjalik soovitus katkenud õpingute jätkamiseks. Iga enesetäiendamine aitab paremini toime tulla, annab võimaluse leida uus töö, täiendada oma teadmisi huvipakkuva hobi osas, olla lihtsalt õnnelikum inimene.

Kel tarkus peas, sel ohjad peos!

Uuringud ja statistika näitavad selget seost hariduse ja palganumbri vahel, mis tähendab, et oma elujärje parandamiseks saab panustada läbi hariduse. Selleks võib olla nii täiskasvanute gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine kui ka kõrgkooli astumine.
Haridus võimaldab teha laiemalt valikuid, annab inimestele/Sulle enesekindlust ja oskusi teadlikult on karjääri kujundada, tulevikutegevusi kavandada kui ka olla oma lastele eeskujuks, mis pole ka vähetähtis fakt.

Ühe enam täiskasvanuid on võtnud jalge alla koolitee, kas lõpetamas on pooleli jäänud haridust või omandamas kõrgkooli järgselt uut ametit kutsekoolis.  Tihti ei pruugi saadud haridus ja töökohal vajalikud oskused omavahel sugugi klappida ja nii juhtubki, et haridus on justkui olemas, aga oma igapäevase töö jaoks ja tööturul konkurentsivõime säilitamiseks on vaja uusi oskusi juurde omandada. Ja ka oskused võivad aeguda, sest eelmisel sajandil omandatud oskusetega võib juhtuda pole enam midagi peale hakata.
Ka huviharidus on täiskasvanute seas populaarne ning pakub paljudele alternatiivi igapäeva elu rutiinile. Uued teadmised ja oskused, uued tuttavad, uued sotsiaalsed võrgustikud, võimalused- kõik see on seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.

Haridus ja teadmised on midagi, mida inimeselt ära võtta ei saa, see on kapital. Enda ja oma lähedaste haridusse panustamine on kõige kindlam investeering tulevikuks. Eesti inimesed on hariduse usku ja seda näitab ka statistika, mille kohaselt on Eestis täiskasvanute õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele (16,8%) – üha enam täiskasvanuid tunneb soovi ja leiab sobivad võimalused enesetäiendamiseks. (HTM, 10.06, 2016)

Kampaaniat korraldab ETKA Andras koostöös raamatukogudega Euroopa Sotsiaalfondi projekti “ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Monica Marfeldt
ETKA Andras
Projekti koordinaator

https://voorerk.aktivkeskus.ee/

Pilootkampaania „Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine“
seminar raamatukoguhoidjatele
Linkide kogu/Heli Lehtsaar-Karma

KARJÄÄRINÕUSTAMINE
www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaarinoustamine; www.minukarjaar.ee
www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused
HARIDUS
Täiskasvanute gümnaasiumid
www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/keskharidus
Teisel Ringil Targaks (TERITA) www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=1679&wa_id_key=
www.andras.ee/ul/TERITA_kaart_2016.pdf

Kutseharidus
www.innove.ee/et/kutseharidus/kutseharidus-ee
Kutseõppevõimalused 2016/2017, teatmik „Abiks otsustajale“ https://issuu.com/innove/docs/innove_ao2015_174x247mm_web
Erivajadustega inimeste kutseõppe toetamine
www.innove.ee/et/kutseharidus/oppija-toetamine-kutseoppes/hev-kutseoppes

Kõrgharidus
Üldinfo ja koolide nimekiri www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
Õppekavade loetelu www.hm.ee/ehis/statistika.html
Varasemate kvalifikatsioonide vastavus tänase haridussüsteemi kvalifikatsioonidele
www.hm.ee/sites/default/files/vastavustabel.pdf

Täienduskoolitus
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/taienduskoolitus
www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused
www.vabaharidus.ee
www.tark.ee
http://koolitused.ee

VÕTA
Kutseõppes www.innove.ee/et/kutseharidus/oppija-toetamine-kutseoppes/vota
Kõrghariduses www.tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/12-korgkool/oppekorraldus-korgkoolis/161-mida-taehendab-vota-ehk-varasemate-opingute-ja-toeoekogemuse-arvestamine-2

Õppepuhkus ja tulumaksutagastus
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/oppepuhkus-ja-koolituse-rahastamine

 

 

Jõuluootus

Rõõmsat jõuluootust teile Voore kooli III klassi lapsed ja õpetaja Jeane!

Koos vaatasime üle “jõuluriiuli”, kuulasime jõulujuttu ja joonistasime jõulutunnet.

Kaasa laenutati toredaid jõuluteemalisi raamatuid.