Kõik huvilised on oodatud!

SAARE VALLA KOOLIEELIKUTE LUULEHOMMIK

VÄIKE LUULELAPS 2016

Meie kiisul kriimud silmad,

istus metsas kännu otsas,

piip oli suus ja kepp oli käes,

kutsus lapsi lugema

Eesmärk: koolieelses eas laste kultuurilise tegevuse mitmekesistamine

Toimumise aeg: 30. märts 2016 kell 10.00 – 12.00

Toimumise koht: Voore Raamatukogu

Osalevad: 5-6- ja 6-7-aastased (lasteaia kaks vanemat vanuserühma) Saare valla lapsed sh Saare valla lasteaed Siilike rühmades käivad teiste omavalitsuste lapsed

Korraldaja: Voore Raamatukogu koostöös Saare valla lasteaiaga Siilike

Saare valla koolieelikute luulehommik „ Väike luulelaps” on ellu kutsutud väikestele lastele ja vallaelanikele meeldivaks kultuuriliseks sündmuseks. Luulehommik toimub kolmandat korda, seega võib seda nimetada juba traditsiooniliseks.

2016. aastal on teemaks vanavanemate-aegne lasteluule. Nimetatud teema haakub meie lasteaia käesoleva õppeaasta põhiteemaga „ Õpime vanavanemete tarkustest”.

Oma lapse soovist luulehommikul osaleda teatavad lapsevanemad lasteaeda rühmaõpetajatele või Voore raamatukogu juhatajale hiljemalt 15. märtsiks 2016.a. Lapsevanem valib koos lapsega sobiva vanaaja luuletuse, mille pikkus on vähemalt 3 salmi. Luuletuse valimisel võib abi küsida valla raamatukogude töötajatelt. Luuletuse õpetavad lapsele selgeks lapsevanemad kodus.

Esinejaid paremusjärjestusse ei seata, kiidetud ja tunnustatud saavad kõik osalejad.

Publikule piletit ei ole, kuid soovijad saavad rikastada auhinnalauda maiustuste, raamatute, joonistusvahendite, väikeste mänguasjade vms näol.

Oodatav tulemus:

– hea koostöö perede, raamatukogu ja lasteaia vahel

– lapsed harjuvad käima raamatukogus, tekib huvi raamatute ja lugemise vastu

– suureneb väikeste laste esinemisjulgus

– rikastuvad laste teadmised vana aja lasteluulest ja laste tegemistest

– lapsevaemad on kaasatud ühisesse tegevusse

– hea elamuse saavad esinejad ja publik