Kõik huvilised on oodatud!

SAARE VALLA KOOLIEELIKUTE LUULEHOMMIK

VÄIKE LUULELAPS 2016

Meie kiisul kriimud silmad,

istus metsas kännu otsas,

piip oli suus ja kepp oli käes,

kutsus lapsi lugema

Eesmärk: koolieelses eas laste kultuurilise tegevuse mitmekesistamine

Toimumise aeg: 30. märts 2016 kell 10.00 – 12.00

Toimumise koht: Voore Raamatukogu

Osalevad: 5-6- ja 6-7-aastased (lasteaia kaks vanemat vanuserühma) Saare valla lapsed sh Saare valla lasteaed Siilike rühmades käivad teiste omavalitsuste lapsed

Korraldaja: Voore Raamatukogu koostöös Saare valla lasteaiaga Siilike

Saare valla koolieelikute luulehommik „ Väike luulelaps” on ellu kutsutud väikestele lastele ja vallaelanikele meeldivaks kultuuriliseks sündmuseks. Luulehommik toimub kolmandat korda, seega võib seda nimetada juba traditsiooniliseks.

2016. aastal on teemaks vanavanemate-aegne lasteluule. Nimetatud teema haakub meie lasteaia käesoleva õppeaasta põhiteemaga „ Õpime vanavanemete tarkustest”.

Oma lapse soovist luulehommikul osaleda teatavad lapsevanemad lasteaeda rühmaõpetajatele või Voore raamatukogu juhatajale hiljemalt 15. märtsiks 2016.a. Lapsevanem valib koos lapsega sobiva vanaaja luuletuse, mille pikkus on vähemalt 3 salmi. Luuletuse valimisel võib abi küsida valla raamatukogude töötajatelt. Luuletuse õpetavad lapsele selgeks lapsevanemad kodus.

Esinejaid paremusjärjestusse ei seata, kiidetud ja tunnustatud saavad kõik osalejad.

Publikule piletit ei ole, kuid soovijad saavad rikastada auhinnalauda maiustuste, raamatute, joonistusvahendite, väikeste mänguasjade vms näol.

Oodatav tulemus:

– hea koostöö perede, raamatukogu ja lasteaia vahel

– lapsed harjuvad käima raamatukogus, tekib huvi raamatute ja lugemise vastu

– suureneb väikeste laste esinemisjulgus

– rikastuvad laste teadmised vana aja lasteluulest ja laste tegemistest

– lapsevaemad on kaasatud ühisesse tegevusse

– hea elamuse saavad esinejad ja publik

Raamatukogutund V klassiga

Aitäh teile V klass ja õpetaja Eve! Nii tore algus tänasele päevale, eriti meeldisid Juhan Liivi luuletuste esitused. Veel uuendasime tutvust Eno Raua ja Aino Perviku lasteraamatutega.
Järgmise rõõmsa kohtumiseni!

UUDISKIRJANDUS 3. märts 2016

Pealkiri

Autor

Eesti eleegia Talvet, Jüri
Elamused Lõuna-Eestis 2016-2017
Hoia mind – 18. raamat Fool´s Gold sarjast Mallery, Susan
Kaval Kilk ja kaksteist lolli Teeväli, Tarmo
Kuidas minust sai HAPKOMAH ja lisaks kõik lood Nihilist.fm’ist HAPKOMAH
Kurjuse kannul Brown, Sandra
Küla surm Beaton, M. C
Leidlaps lumetormist Bussi, Michel
Lootusetu juhtum Väester, Saale
Lugemistunnid Genis, Alexander
Minu Portugal Masso, Kaisa
Miss Marple’i eratants Dontsova, Darja
Mitte kaotada! Fürstenberg, Viiu-Marie
Ohakalind Tartt, Donna
Punane Mata Hari Laos, Mati
Pärast sind Moyes, Jojo
Rikkaks saamise õpik Roosaare, Jaak
Saadiku tütar Jenoff, Pam
Siberist tagasi koju
Sinine suvi Mänd, Heljo
Suits öös Roberts, Nora
Suur koda Krauss, Nicole
Südamekauss Mänd, Heljo
Tark lauajalg Kütsen, Ülle
Teekond Hispaania Undusk, Jaan
Tuletorni saladused Montefiore, Santa
Verikambi Reinaus, Reeli
Üks soov – 7. raamat Thunder Pointi sarjast Carr, Robyn