Huvitavad reisiraamatud

4. veebruaril külastasid raamatukogu Voore kooli 7. klass koos oma õpetaja Evega. Tutvuti reisiraamatutega ja  laenutati neid kodus uurimiseks.